Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii jest każdorazowo uzgadniane z Klientem w drodze porozumienia. Może ono przybrać postać opłaty stałej za prowadzenie sprawy, miesięcznego ryczałtu w przypadku stałej współpracy lub rozliczenia godzinowego.

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron