Prawo pracy

Kancelaria prowadzi obsługę Klientów we wszystkich sprawach z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Usługi Kancelarii w tym obszarze obejmują m.in.:

  • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych z pracownikami (np. umów o pracę, umów o powierzenie mienia, umów o zakazie konkurencji);

  • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów wewnątrzzakładowych;

  • tworzenie układów zbiorowych pracy;

  • rozwiązywanie umów o pracę;

  • reprezentację pracodawcy w sporach z pracownikami lub związkami zawodowymi;

  • reprezentację związków zawodowych w sporach z pracodawcą;

  • reprezentację pracodawcy podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne organy państwowe;

  • wsparcie dla pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców;

  • wsparcie w sprawach dotyczących przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami oraz innymi organami i urzędami we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy oraz na wszystkich etapach postępowania.

powrót >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron