Przedsiębiorcy i podmioty instytucjonalne

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i innych podmiotów instytucjonalnych, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności oraz pozycji rynkowej danego podmiotu. Usługi są świadczone w formie doraźnej pomocy, jak również stałej obsługi prawnej. Obejmują przede wszystkim działania w zakresie: doradztwa prawnego, sporządzania opinii prawnych, sporządzania, negocjowania i opiniowania projektów umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów, wsparcia Klientów przy zakładaniu, przekształcaniu lub likwidacji działalności gospodarczej, windykacji należności, a także podczas przeprowadzanych u Klienta kontroli administracyjnych i podatkowych.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, organami państwowymi i samorządowymi oraz innymi urzędami.

Tworzenie i przekształcanie podmiotów gospodarczych i Instytucjonalnych  więcej >>>
Windykacja należności więcej >>>
Umowy i regulaminy więcej >>>
Opinie i doradztwo prawne więcej >>>
Prawo pracy więcej >>>
Prawo administracyjne więcej >>>
Sprawy upadłościowe i naprawcze więcej >>>
Prawo autorskie i prawa pokrewne więcej >>>
Zamówienia publiczne więcej >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron