Sprawy upadłościowe i naprawcze

Kancelaria doradza Klientom w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, dokonuje analizy sytuacji prawnej podmiotów oraz informuje osoby zarządzające danym podmiotem o ciążących na nich obowiązkach. Usługi z tego obszaru praktyki obejmują m.in.:

  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postepowania naprawczego;

  • zgłaszanie wierzytelności;

  • przygotowywanie innych dokumentów dla wierzycieli i dłużników;

  • reprezentację Klienta w postępowaniach upadłościowych (likwidacyjnym lub z możliwością zawarcia układu) oraz postępowaniach naprawczych;

    powrót >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron