Tworzenie i przekształcanie podmiotów gospodarczych i Instytucjonalnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie zakładania, jak i przekształcania formy organizacyjnej prowadzonej działalności. Usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie obejmują m.in.:

  • zakładanie, przekształcanie i likwidowanie spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej;

  • zakładanie, przekształcanie i likwidowanie stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji oraz związków zawodowych;

  • sporządzanie wszelkich niezbędnych do założenia lub przekształcenia podmiotu projektów dokumentów, w szczególności umów założycielskich, statutów, uchwał oraz zmian tych dokumentów;

  • przygotowywanie projektów zmian w umowach lub aktach założycielskich, składu osobowego organów, wysokości kapitału zakładowego, itp.;

  • przygotowywanie wniosków związanych z zarejestrowaniem podmiotu lub dokonanych zmian w odpowiednim rejestrze państwowym (np. Krajowym Rejestrze Sądowym, CEiDG);

  • doradztwo prawne w zakresie oferowanych usług;

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami oraz innymi organami i urzędami we wszystkich sprawach związanych z tworzeniem i przekształcaniem formy organizacyjnej prowadzonej działalności. Ponadto Kancelaria reprezentuje oraz doradza Klientom podczas posiedzeń organów, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz w każdej innej sytuacji, gdy zachodzi taka konieczność.

powrót >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron