Umowy i regulaminy

Kancelaria świadczy na rzecz klientów pomoc przy sporządzaniu, negocjowaniu, opiniowaniu i zmianach wszelkiego rodzaju umów i regulaminów występujących w obrocie gospodarczym m.in.:

 • umów sprzedaży i dostawy;

 • umów zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane;

 • umów najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia;

 • umów agencyjnych, współpracy, dystrybucji;

 • umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich;

 • umów pożyczki, poręczenia, kredytu;

 • umów zbycia udziałów lub akcji;

 • umów zawieranych z pracownikami (np. umów o pracę, umów o powierzeniu mienia, umów o zakazie konkurencji);

 • umów komisu, składu, przechowania, przewozu lub spedycji;

 • umów ubezpieczenia;

 • wszelkiego rodzaju regulaminów związanych z prowadzoną działalnością (np. regulaminów sklepów internetowych, regulaminów pracy, wynagradzania oraz ogólnych warunków świadczenia usług, itp.);

  powrót >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron