Windykacja należności

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z windykacją należności na rzecz wierzycieli oraz wspiera i reprezentuje interesy dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub rynkowej. Usługi świadczone przez kancelarię obejmują m.in.:

  • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty;

  • negocjowanie w imieniu Klienta warunków dobrowolnej spłaty zobowiązań;

  • sporządzanie projektów porozumień dotyczących spłaty zadłużenia;

  • dochodzenie należności na drodze sądowej, w tym m.in. sporządzanie pozwów o zapłatę oraz innych pism procesowych;

  • wszczynanie postępowań egzekucyjnych oraz bieżące nadzorowanie czynności podejmowanych w ramach tych postępowań;

W sprawach związanych z windykacją należności Kancelaria reprezentuje Klientów (wierzycieli lub dłużników) na każdym etapie postępowania, w tym także przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi na obszarze całego kraju.

powrót >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron