Zamówienia publiczne

Kancelaria wspiera Klientów (zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców) w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W ramach tego obszaru Kancelaria świadczy usługi związane z:

  • opracowywaniem dokumentów przetargowych, w tym również Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  • doradztwem i koordynacją działań związanych z ogłoszeniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

  • opracowywaniem projektów i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w trybie zamówień publicznych;

  • przygotowywaniem środków zaskarżenia oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach odwoławczych;

  • sporządzaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych;

    powrót >>>

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron