Reprezentowanie Klienta przed sądami i organami administracji

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszystkich kategoriach spraw przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz Sądem Najwyższym. Sprawy są prowadzone na wszystkich etapach postępowania, tj. przed sądem pierwszej, jak również drugiej instancji oraz w postępowaniach nadzwyczajnych, tj. postępowaniu ze skargi kasacyjnej, w trybie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności prawomocnej decyzji lub orzeczenia.

Kancelaria reprezentuje również Klientów przed organami państwowymi i samorządowymi, organami podatkowymi oraz innymi urzędami. Sprawy są prowadzone na wszystkich etapach postępowania.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami i organami na obszarze całego kraju.

 

.:Szybki kontakt:.

telefon: (+48) 505 075 959

e-mail: sekretariat@kancelariakubicki.pl

wykonanie: PRODO tworzenie stron